La Zmrzka klub

Sbírejte La Zmrzka body a nakupujte za ně!
Na vaši registraci v La Zmrzka klubu přičteme vždy 5% z hodnoty vašeho nákupu na La Zmrzka pobočkách ve formě bodů. Za nasbírané body pak můžete nakupovat libovolně z naší nabídky (mimo nákupu dárkových poukázek).

Jak se stát členem?
Zaregistrujte se přes níže uvedený formulář. Jakmile vaši registraci zpracujeme, zašleme vám e-mail a můžete začít sbírat body.

Co vám členství v La Zmrzka klubu přinese:
5% z hodnoty každého nákupu ve formě bodů
akční slevy a výhody v kavárnách La Zmrzka
speciální nabídky
pozvánky na akce
informace o dění ve vaší oblíbené kavárně


Registrace do La Zmrzka klubu

  Date of birth (minimum age to join the club is 16 years):

  Contact address:  * Entries marked with an asterisk are required


  Obchodní podmínky


  Účastníkem programu se stává každý zákazník, který se zaregistruje se na www.lazmrzka.cz/klub.
  Účet je zřízen do 72 hodin po registraci.
  Pro získání 5% z hodnoty nákupu, a to ve formě tzv. bodů je zákazník povinen před zaplacením nákupu v kavárnách La Zmrzka provést identifikaci, jedním z kontaktních údajů uvedeným při registraci
  Nárok na načítání bodů má zákazník při platbě nákupu všemi formami - hotovostí, stravenkami i platební kartou.
  Pokud zákazník nasbírá dostatečné množství bodů, může je použít k zaplacení svého nákupu v kavárně La Zmrzka (nikoli v e-shopu). Z jeho bodového konta mu bude odečteno množství bodů přesně odpovídající hodnotě jeho nákupu. Při platbě za body se zákazníkovi na registraci nenačítá bonus ve výši 5% z hodnoty nákupu.
  Platbu pomocí bodů lze kombinovat s jinými formami platby (platba hotovostí, stravenkami, platební kartou).
  Zákazníci si mohou stav svého bodového konta kdykoliv zkontrolovat v kavárnách La Zmrzka.
  Pokud zákazník žádným způsobem nepoužije svou kartu po dobu delší než jeden rok, budou doposud nasbírané body z jeho karty automaticky smazány a karta deaktivována.
  Vyplněním osobních údajů zákazník zároveň souhlasí s jejich zpracováním pro interní potřeby firmy SERFY Czech a.s.. Udělením souhlasu se zasíláním marketingových sdělení souhlasí zákazník se zasíláním nabídek a informací o produktech La Zmrzka, a to na dobu neurčitou. Svůj souhlas může zákazník kdykoli odvolat, prostřednictvím e-mailu: info@lazmrzka.cz nebo písemně na adrese SERFY Czech a.s., náměstí Junkových 2870/3, 155 00 Praha 5.
  La Zmrzka se zavazuje vyvinout maximální úsilí při odstraňování případných problémů souvisejících s věrnostním systémem La Zmrzka klub, jejich používáním a dalšími aspekty účasti zákazníků v tomto věrnostním programu.
  Provozovatelem tohoto věrnostního programu je společnost SERFY Czech a.s., náměstí Jukových 2870/3, 155 00 Praha 5, IČ: 04702735, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21279.

  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LA ZMRZKA KLUB  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  2. ČLENSTVÍ V KLUBU LA ZMRZKA
  3. KARTA KLUBU LA ZMRZKA
  4. MECHANISMUS NAČÍTÁNÍ BODŮ A UŽÍVÁNÍ KARTY LA ZMRZKA
  5. ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU LA ZMRZKA
  6. UKONČENÍ ČINNOSTI KLUBU LA ZMRZKA
  7. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
  8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9. SOUHLAS SE VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  Věrnostní systém LA ZMRZKA KLUB je program provozovaný společností SERFY Czech a.s., IČ: 04702735, se sídlem náměstí Junkových 2870/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 21279 (dále jen „Provozovatel“), který je nabízen a určen stálým zákazníkům LA ZMRZKA. Tento systém umožňuje zákazníkům získávat jedinečné výhody při opakovaných nákupech v provozovnách LA ZMRZKA (dále jen "Provozovny"), a to zejména získáváním věrnostních bodů za jednotlivé nákupy. Tyto nasbírané body může poté člen klubu LA ZMRZKA (dále jen „Člen Klubu“) při dalších nákupech směnit za produkty, které si vybere z nabídky Provozovny. Výhody Klubu LA ZMRZKA jsou poskytovány výhradně jako výraz svobodné vůle Provozovatele. Provozovatel si dále vyhrazuje právo tyto výhody v průběhu aktivní činnosti věrnostního programu měnit. Provozovatel si vyhrazuje právo věrnostní program ukončit a s předstihem 1 měsíce o této skutečnosti Členy Klubu informovat. V této lhůtě také nebudou další body na kartu Klubu LA ZMRZKA připisovány.
  Tyto Všeobecné podmínky Klubu LA ZMRZKA (dále jen „Všeobecné podmínky“) jsou základem činnosti Klubu LA ZMRZKA (dále jen "Klub") a určují práva a povinnosti Člena Klubu. Tyto Všeobecné podmínky jsou závazné pro Provozovatele ode dne jejich zveřejnění na www.lazmrzka.cz/klub, pro stávajícího Člena Klubu od okamžiku, kdy se zněním těchto Podmínek vyslovil svůj souhlas (za souhlas se považuje i konkludentní jednání Člena Klubu, tj. užívání registrace Klubu LA ZMRZKA po zveřejnění těchto Podmínek), a pro nového Člena Klubu jsou závazné od okamžiku, kdy s nimi vyslovil svůj souhlas, tj. ode dne registrace do Klubu.

  2. ČLENSTVÍ V KLUBU LA ZMRZKA
  Členem věrnostního systému se může stát fyzická osoba starší 16 let, která souhlasí se Všeobecnými pravidly Klubu, pokud splní podmínky členství a řádně vyplní registrační přihlášku. Provozovatel přijme pouze správně vyplněnou online registrační přihlášku, obsahující rovněž souhlas zákazníka s nakládáním s jeho osobními údaji. Neuvedení souhlasu zákazníka s nakládáním s jeho osobními údaji znemožňuje Provozovateli vést pro zákazníka účet Klubu. Nárok na členství v Klubu vzniká vyplněním registračního formuláře na stránce www.lazmrzka.cz/klub/. Vyplněním registračního formuláře zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly Klubu. Člen Klubu se v programu účastní osobně a jeho členství je nepřenosné na jinou osobu. Každý Člen Klubu má nárok pouze na jedno členství. Přihlášení do Klubu je dobrovolné. Členství v Klubu nelze nárokovat a rozhoduje o něm výhradně Provozovatel. Aktuální znění Všeobecných podmínek je k dispozici na www.lazmrzka.cz/klub/.
  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout akceptovat registrační přihlášku v odůvodněných případech, zejména pak v případě, že jde o registrační přihlášku nedostatečně vyplněnou, či se jedná o registrační přihlášku osoby, která již je Členem Klubu nebo byla z Klubu vyloučena, či se jedná o registrační přihlášku osoby mladší 16 let. Karta Klubu LA ZMRZKA je vlastnictvím Provozovatele a Člen Klubu není oprávněn ji převést na jinou osobu.

  3. REGISTRACE KLUBU LA ZMRZKA
  Při registraci do Klubu LA ZMRZKA obdrží Člen Klubu potvrzení o provedené registraci (dále jen "Potvrzení"). Úspěšná registrace umožňuje Členovi Klubu shromažďovat na jeho členském účtu body, jež jsou mu přidělovány jako prémie za nákup produktů určených Provozovatelem. Tyto nasbírané body může poté člen při dalších nákupech směnit za produkty, které si vybere z nabídky Provozovny. Registrace je nepřenosná a využívat ji může pouze osoba, na kterou byla registrace vystavena. Body nelze vyměnit za peněžní hotovost ani jakkoli jinak převést na třetí osobu, zejména pak body nelze převádět mezi účty různých Členů Klubu a nemohou být ani předmětem jiných způsobů nakládání s nimi než těch, jež jsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách. Registrace může být použita pouze v souladu s pravidly a Všeobecnými podmínkami Klubu. Provozovatel je oprávněn zrušit registraci v Klubu v případě, že došlo k jejímu použití v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami nebo k pokusu o takové použití.
  Každý registrovaný by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat Provozovatele o změně základních údajů poskytovaných v registrační přihlášce. V případě, že Člen Klubu tuto svou povinnost nesplní, Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné užití Karty, neoprávněné uplatnění nároku na slevu nebo za případné zpoždění či nedostatky v činnosti způsobené neprovedením včasné aktualizace osobních údajů Člena Klubu. Registrace Klubu LA ZMRZKA je platná pouze po dobu trvání členství Člena v Klubu LA ZMRZKA.
  Pokud Provozovatel zjistí, že tatáž osoba drží několik registrací do věrnostního programu, LA ZMRZKA si vyhrazuje právo na sloučení těchto karet, a to včetně dat a benefitů v jednu Kartu a ostatní Karty deaktivovat."

  4. MECHANISMUS NAČÍTÁNÍ BODŮ A UŽÍVÁNÍ KARTY LA ZMRZKA
  Provozovatel se zavazuje přidělovat na účet Člena Klubu body za produkty zakoupené v rámci programu Klub LA ZMRZKA a registrovat nákupy uskutečněné v různých dnech v Provozovnách LA ZMRZKA. Body se Členovi Klubu nepřidělují za koupi dárkové karty LA ZMRZKA a tato transakce se ani neregistruje na Kartě Klubu ani jako uskutečněný nákup. Provozovatel si vyhrazuje právo určit produkty, jejichž prodej spadá do programu Klub LA ZMRZKA. Stejně tak si Provozovatel vyhrazuje právo určit počet bodů přidělovaných na účet Člena Klubu v případě zakoupení takovýchto produktů. Body jsou přidělovány na účet Člena Klubu dle hodnoty nákupu určené v českých korunách, přičemž za nákup v hodnotě 20 Korun českých je přidělen 1 bod. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit poměr přepočítávání bodů a také měnit zařazení produktů do programu Klub LA ZMRZKA. Za účelem přidělení bodů je Člen Klubu povinen před uskutečněním nákupu zboží nebo využitím služeb zahrnutých do programu Klub LA ZMRZKA předložit v Provozovně zaměstnanci Provozovatele svůj identifikační doklad s průkaznou fotografií. Registrace bude aktivována do 3 dnů od vyplnění registračního formuláře na www.lazmrzka.cz/klub/.
  Členové Klubu čerpají výhody prostřednictvím naturálních bonusů a to tak, že v případě nákupu produktů v Provozovnách mu budou na Kartu připsány body dle hodnoty přiřazené k jednotlivým produktům. Bodový systém produktů se vztahuje na všechny produkty v Provozovně LA ZMRZKA kromě dárkové karty LA ZMRZKA. Nasbírané body pak může vyměnit za svůj oblíbený produkt, jakmile bude mít dostatek bodů na svém kontě. Platbu z bodů je nutné hlásit předem. Body jsou zaznamenávány na účet Člena Klubu LA ZMRZKA při každém zaplaceném nákupu. Registraci je nutné oznámit personálu obsluhujícímu registrační pokladnu před úhradou realizovaného nákupu Členem Klubu LA ZMRZKA. Člen Klubu, který před placením neinformuje o své registraci, nebo u sebe nemá doklad prokazující jednoznačnou identifikaci, nemůže získat body ani při dodatečném předložení účtenky. Aktuální bodový stav je možno kdykoliv zjistit v provozovnách LA ZMRZKA při sdělení registrační údajů a předložení identifikačního dokladu obsluhujícímu personálu. Provozovatel Klubu LA ZMRZKA není odpovědný za opožděné sdělení registrace obsluze pokladny. Použití registrace je možné neomezeně během dne. Body na kartě není možné směnit za hotovost. Odepsání bodů probíhá prostřednictvím obsluhy při výzvě zákazníka, že má body na kartě směnit za produkty z nabídky.
  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši dodatečné slevy poskytované Členovi Klubu nebo ji úplně zrušit. Žádné nabídky (slevy) nemohou být sčítány nebo kombinovány, pokud Provozovatel neurčí jinak. Provozovatel si vyhrazuje právo na ověření totožnosti Člena Klubu při uplatnění slevy, a to prostřednictvím kontroly osobního dokladu Člena Klubu příslušným zaměstnancem Provozovatele. Pokud nebude totožnost Člena Klubu věrohodně ověřena, může zaměstnanec Provozovatele poskytnutí slevy odmítnout.
  Při reklamaci produktu může být reklamace provedena pouze výměnou objednaného zboží, nikoli zpětným připsáním bodů na kartu, či vrácením hotovosti."

  5. ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU LA ZMRZKA
  Členství v Klubu LA ZMRZKA zaniká:
  • v případě, že Člen Klubu zažádá o ukončení členství;
  • v případě, že Člen Klubu neuskuteční během 12 měsíců žádný nákup;
  • v případě, že Člen Klubu v přihlášce záměrně uvede nesprávné údaje;
  • v případě, že Člen Klubu zneužije výhod, vyplývajících z členství v Klubu;
  • okamžikem, kdy Člen Klubu zneužil logo, jméno nebo další identifikační údaje Provozovatele;
  • okamžikem, kdy Člen Klubu zneužije mechanismus věrnostního programu (především – připsání bodů na registrovaný účet, které nejsou kryty nákupem držitele Karty);
  • okamžikem úmrtí Člena Klubu;
  • okamžikem ukončení klubového programu rozhodnutím Provozovatele Klubu bez udání důvodu;
  • z jiných vážných důvodů.
  Zrušením členství v Klubu se registrace automaticky zablokuje. V případě zrušení členství v Klubu bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní údaje člena Klubu budou nenávratně zlikvidovány z databáze Klubu.

  6. UKONČENÍ ČINNOSTI KLUBU LA ZMRZKA
  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit činnost Klubu LA ZMRZKA. V případě pozastavení nebo ukončení činnosti Klubu LA ZMRZKA je Provozovatel povinen o pozastavení nebo ukončení činnosti informovat v Provozovnách LA ZMRZKA a na www.lazmrzka.cz/klub/. Dojde-li k ukončení činnosti Klubu LA ZMRZKA, je Člen Klubu v případě, že shromáždil příslušný počet bodů dle těchto Všeobecných podmínek, oprávněn k výměně takto shromážděných bodů za produkty a to nejpozději do jednoho měsíce od oznámení o zrušení Klubu LA ZMRZKA. V ostatních případech budou všechny body na členských účtech odečteny. Nárok na slevu není Členem Klubu soudně vymahatelný.

  7. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
  Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoliv změnit. Změna Všeobecných podmínek je platná ode dne jejich zveřejnění na www.lazmrzka.cz/klub/. Užití Karty Klubu Členem Klubu po zveřejnění změny Podmínek se považuje za souhlas s takovou změnou. Dojde-li ke změně Všeobecných podmínek, musí být jejich nové a úplné znění dostupné na www.lazmrzka.cz/klub/.

  8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Zákazník vyplněním registrační přihlášky výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři na www.lazmrzka.cz/klub/ jakož i další údaje předané Provozovateli při obchodním styku, a to zejména v souvislosti s jeho účastí v Klubu LA ZMRZKA. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti Klubu LA ZMRZKA. Zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat.
  Provozovatel je jako správce povinen zpracovávat zákazníkovy osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník tímto bere na vědomí, že Provozovatel ho tímto informuje, a souhlasí s tím, že bude jeho osobní údaje zpracovávat za účelem vedení jeho účtu v Klubu LA ZMRZKA či za účelem jiných marketingových aktivit. Člen Klubu souhlasí s tím, aby mu Provozovatel posílal prostřednictvím telefonu, sms nebo emailu aktuální informace o obchodních nebo promočních akcích pořádaných Provozovatelem v provozovnách LA ZMRZKA, pokud k tomu udělil svůj souhlas při vstupu do Klubu LA ZMRZKA nebo kdykoliv v době trvání jeho členství v Klubu.

  9. SOUHLAS SE VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI
  Člen Klubu LA ZMRZKA vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami odesláním registrační přihlášky. Všeobecné podmínky Klubu LA ZMRZKA platné ke dni 1.1.2022.
  E-shop